info o fungovaní spoločnosti počas COVID 19

Bratislava 16.03.2020

Informácia v súvislosti s epidemiou koronavírusu

Vážení obchodní partneri,


Chceme Vás ubezpečiť, že spoločnosť E OIL, s.r.o. funguje v plnej prevádzke.

V súvislosti s epidemiou koronavirusu sme prijali a naďalej prijímame preventívne opatrenia.

Tieto opatrenia spočívajú v obmedzení/zrušení služobných ciest, niektorí zamestnanci pracujú z domu. Izolujeme od seba oddelenia, sklad aj predajne oddelenie. Robíme všetko pre to, aby chod spoločnosti nebol ohrozený a obmedzený.


Zastavili sme predaj novým  zákazníkom, prichádzajúcim  z ulice. Ich požadavky budeme vybavovať telefonicky alebo emailom.


Osobný odber tovaru je naďalej možný. Pre objednávky cez eshop je výdaj len cez výdajné okienko, po jednej osobe, s dostatečným odstupom a zachovaným hygienických požiadaviek.


Pre velkoobchodný odber tovaru platia tieto opatrenia :

  • Ten, kto si príde pre tovar, má zákaz isť do kancelárie alebo priestorov skladu. Tovar si odobenie na priestore pred skladom, s dodržaním bezpečnej vzdialenosti od našich zamestnancov a zohľadní všetky hygienické a bezpečnostné doporučenia.
  • Zásobovanie od našich dodávateľov funguje normálne, bez obmedzení.
  • Tovar dodáváme v dohodnutých termínoch, prostredníctvom špedičných spoločnosti alebo našimi autami.
Naše skladové zásoby sú na bežnej úrovni a všetok tovar, ktorý sa bežne predáva je skladom v dostatočnom množstve.


Sledujeme média  a dodržujeme všetky nariadenia vlády, ktoré sa vydávajú.

Súčasne nám dovoľte vyjadriť presvedčenie, že aj Vy ste prijali opatrenia tak, aby bola zaistená dostatočná ochrana a prevencia našich zamestnancov.


S pozdravom

Ing. Miroslav Kanovský/ konateľ spoločnosti

E OIL, s.r.o. Miletičova 25, 821 09 Bratislava Prevádzka:Mlynské Nivy 70- areál Doprastavu, 821 05 Bratislava

tel./fax: +421 2 65 311 695, GSM: +421 905 80 20 50, www.eoil.sk, e-mail: obchod@eoil.sk
IČO: 45257256, DIČ: 202 293 06 35, IČ DPH: SK 202 293 06 35 Bank. spojenie: VÚB Banka, č.ú.: 2680164955/0200; Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo 61785/B